Värbamisteenuse rahaline aspekt

Oletame, et Teil on vaja tööle võtta töötaja ametikohale mille kuupalgaks olete planeerinud 800 € neto, mis teeb palgafondiks 1360 € (vaata ja katseta palgakalkulaatoris).

Oletame ka, et tegu on mõõdetavat tulu loova ametikohaga, näiteks müügiesindajaga, kelle palgafond moodustab genereeritavast käibest sellise palganumbri puhul 30%. Selliste numbrite põhjal kujuneb tema poolt genereeritavaks käibeks kuus 4533 €.

 

Otsesed kulud

Juhul kui oma tutvusring ja sõna levitamine ei ole sobiva töötaja leidmiseks piisavad või on eos otstarbekas, tekib vajadus tööturu laiemaks haardeks, ehk näiteks töökuulutuse avaldamiseks mõnes kõrge külastatavusega tasulises kanalis (ajaleht, spetsiaalne töövahendusportaal või muu meediakanal).

Vastava kulu suurusjärgud:

 • Tööpakkumine CV-Online’s või CV Keskuses suurusjärk u 140 € +km. (168 €)
 • Tööpakkumine Eesti Ekspressis (1/8 suuruses) 600 € +km. (720 €)

Eeldame, et tegemist on olulise ametikoha ja väärtust loova töötajaga, kelle oodatav käive ei piirdu eelpool mainitud 4533 € kuus, vaid võiks/peaks küündima pigem 10 000 € kanti ja rohkemgi, siis panustatakse kuulutamisele kahes eelnimetatud kanalis: ühes online portaalis ja trükimeedias. Kulutus kokku: 888 € (koos km-ga).

Aga see ei ole veel kõik! Asjaga on vaja ka aktiivselt ja süsteemselt tegeleda.

 

Stsenaarium A – värbamise viib läbi omanik/juhataja

Ütleme, et värbamist ise läbiviiva juhatuse liikme töötasu on pigem tagasihoidlik 1000 € neto, mis teeb palgafondi suuruseks 1666 € (ei sisalda töötukindlustusmakseid). Eeldades, et värbamisele kulub veerand (1/4) tööajast, kujuneb vastavaks kulunumbriks 416,50 €

Loomulikult võib ettevõtte juht ka ise värbamise läbi viia, eriti kui on aega, vastavaid teadmisi ja kogemusi ning tahtmist või… kui ettevõtte rahalised võimalused on piiratud (misjuhul vaevalt ka väga suurelt ja nähtavalt kuulutamine võimalik on), aga kas üldjuhul see on ikka mõistlik?

Kas tulusam ja mõistlikum ei oleks vastavat aega ja energiat kulutada ettevõtte arendamiseks: turundamiseks, kliendisuhete loomiseks ja arendamiseks, muude pakiliste ülesannete lahendamiseks või kasvõi oma juhtumis- või erialaste teadmiste täiendamiseks ning enesearenguks?

Milleks kulutada seda toimingutele milles vastava ala tegija/teenuseosutaja võiks luua paremat väärtust?

 

Mis moodustavad värbamise ajakulu?

Värbajana võin kinnitada, et vastavaid tegevusi on päris palju. Need nõuavad arvestatava aja, süvenemist, teadmisi, täpsust, tähelepanu ja kannatlikkust. Need on:

 • CV-de ja sooviavalduste läbivaatamine,
 • kandidaatide eelsektsioon – sobivusgruppide jaotamine,
 • potentsiaalselt sobivate kandidaatidega kohtumiste kokkuleppimine,
 • kandidaatide intervjueerimine, selle põhjal sobivuse hindamine,
 • kokkuvõtete tegemine;
 • ebasobivatele ja väljalangenutele äraütlemise koostamine ja saatmine (hea tööandja põhjendab lõpp-valiku-kandidaadile ka väljalangemise põhjuseid);
 • protsessis osalevate kandidaatide teavitamine konkursi seisust kui asi viibib;
 • töökoha vastu huvi tundvatele inimestele täiendava info andmine;
 • lõpp-valiku kandidaatide tausta-uuringute tegemine,
 • võib esineda ka vajadus ka kandidaatide isikuomaduste täiendavaks testimiseks.

 

Stsenaarium B – värbamiste läbiviimisega tegeleb personalijuht/-spetsialist

Oletame, et kuna ettevõtte uute töötajate värbamisvajadus on üsna suur (näiteks vähemalt 6 või enamal korral aastas) ja ettevõte ei saa lubada luksust, et värbamistoimingutega tegelevad teiste töökohustustega töötajad (juhid, osakonna- või valdkonnajuhid) ning värbamiskvaliteediga riskimisega, otsustakse tööle võtta personalitöötaja.

Oletame, et vastava personalitöötaja (personalijuht või personalispetsialist) töötasuks on planeeritud 700 € neto. See teeb palgafondina kuu peale 1183 € ning aasta kohta 14 200 €

Personalijuhi osas on need numbrid isegi pigem tagasihoidlikud.

Siinkohal tuleb arvestada ka kaudsete isikupõhiste riskidega milleks on töötaja haigestumine, lapsepuhkusele jäämine jne.

 

Tööandja omal käel värbamise koondkulud

Uue töötaja värbamine on paratamatult seotud kulutustega, iseküsimus on kui suureks moodustub kogu vastav kulu (nii otsesed kui kaudsed) ning kas see osutub väljaminekuks või investeeringuks.

Kulud omal käel värbamise korral eeltoodud näidete põhjal:

Stsenaarium A – värbamise viib läbi ettevõtte omanik/juhataja puhul – otsesed tööpakkumise avaldamise kulud pluss oma asjaga tegelemise rahaline ekvivalent: 1304,50 € (888 € paaris kanalis tööpakkumise avaldamine +  416,50 € enda tööjõu hind)

Stsenaarium B – värbamiste läbiviimisega tegeleb personalijuht/-spetsialist puhul – otsesed tööpakkumise avaldamise kulud pluss vastava spetsialisti palgafond: 2071 € (888 € paaris kanalis tööpakkumise avaldamine + 1183 € spetsialisti kuu palgafond)

 

Riskid ja kaudsed kulud

Kui töötajate värbamiseks ja valikuks pole leidunud piisavalt aega, teadmisi ja kogemusi või on seda mõjutanud muud segavad asjaolud, võib juhtuda, et sobivat töötajat ei leitagi või tehakse vale valik ning kogu asja tuleb ikkagi otsast alustada.

Värbamistoimingute kordumisel korduvad ka sellega kaasnevad kulud uutele töökuulutustele, asjaga tegeleva töötaja tööjõukulud. Lisaks uue töötaja võimalikud väljaõpetamiskulud (kui eelmise, ebasobivaks osutunud töötaja osas jõuti need juba kanda) ning kaudne kulu töötaja puudumisel saamata jäänud tuludena – seeläbi klientide ja turuosa kaotamaine.

Eeltoodud näite põhjal, kus 800 € neto (palgafond 1360 €) müügitöötaja käibeks peaks olema vähemalt 4533 € kuus, kujuneb ettevõttel saamata jäänud tulu arvestuslikuks summaks 3173 € kuu kohta (4533 € genereeritud käive -1360 € töötaja palgafond).

Lühidalt. Päris kallis lõbu.

 

Omal käel värbamine vs värbamisteenuse sisse ostmine

Seega, valik on järgmine:

a) kas ise tehes kanda vahetuid otseseid kulusid suurusjärgus 585 € (ühe online tööpakkumise avaldamine +veerand asjaga tegeleva juhi või ka muu töötaja palgafondist) kuni ca 2100 €-ni (või veelgi enam – olenevalt, kas kuulutus avaldatakse rohkem kui ühes kohas ja kas värbamisega tegelema on palgatud spetsiaalne töötaja) ja riskida kaasnevate kaudsete kuludega juhul kui asi peaks vett vedama minema või…

b) kasutada mõnd pakutavat värbamislahendust hinnaskaalas alates 285 € +km. kuni vajatava töötaja ühe kuu brutotasuni misjuhul on Teie jaoks maandatud ka korduva protsessi otsesed kulud kui peaks juhtuma halvem stsenaarium, ehk esimene kord värvatud töötajaga töösuhe lõpetatakse.

 

<<Tagasi “Miks kasutada värbamisteenust?”

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Translate »