TEHNILINE OTSING

Sobivus/kohasus

Tehniline otsing on sobiv lahendus oma põhitöö ja muude ülesannetega piisavalt hõivatud tööandjale töötaja-spetsialisti leidmiseks-värbamiseks, kus soovitud tulemuse saavutamiseks ei pruugi piisata vaid kuulutamisest ning õige valiku tegemist aitavad kindlustada protsessis kogutav ja loodav lisainfo ning värbaja arvamus.

 

Teenuse sisu/tegevused

 • Vakantse ametikoha üksikasjade ja sobiva kandidaadi profiili täpsustamine
 • Toimiva tööpakkumise koostamine ja kooskõlastamine
 • Tööpakkumise avaldamine (kuni kuu) ühes Eesti kahest suurimast tööportaalist ja/või mõnes muus kanalis
 • Vajadusel online tööpakkumisele kandideerijate eelselektsiooniks asjakohaste küsimuste või muu ülesande lisamine
 • Profiilile vastavate kandidaatide otsing andmebaasidest ja neile kandideerimiskutsega tööpakkumise saatmine
 • Kandideerijatele ja huvilistele ametikoha ning konkursi seisu kohta info andmine
 • Kandideerijate info ja CV-de läbivaatamine ning sobivusgruppideks jagamine
 • Telefoni või Skype intervjuud profiililt potentsiaalsete kandidaatidega motivatsiooni, erialase baaskompetentsi ja suhtlemisomadustekompleks suhtlemisoskusest, vastavatest eeldustest ja tahtest, hääletämbrist ja tonaalsusest, suhtlemist toetavatest hoiakustest ja isikuomadustest (n avatus, sõbralikkus jne.) tuvastamiseks
 • Tööandja ja töökoha promotsioon, kandidaatide motiveerimine
 • Konkursist ja värbamise seisust ülevaate andmine
 • Parimaks hinnatud kandidaatide info esitamine koos intervjuu põhise hinnanguga
 • Soovi korral kliendi jaoks lõpp-valiku kandidaatide intervjuuaegade kokkuleppimine
 • Varasemate tööandjate küsitlemised kuni 3 lõpp-valiku kandidaadi osas
 • Kandidaatide teavitamine konkursi seisust ja nende staatusest konkursil
 • Äraütlemiskirjade saatmine

 

Kestus

Vastavalt sobiva inimese leidmise tõenäosusele, konkursi kulgemisele ning vakantse ametikoha täitmise pakilisusele harilikult 3…5 nädalat.

Kestust mõjutavad sellised tegurid nagu: tööjõuturu seis, tööpakkumise/töökoha atraktiivsus, värbamistoimingute mahud ja tellija ja teenuseosutaja vaheline info edastamise operatiivsus ning ammendavus.

 

Hind ja tasumine

818 € +km. Tasumine toimub koostöö kokkuleppimisel. Täiendavad toimingud ja teenused (n testid) erikokkuleppel.

Juhul, kui tööpakkumine on mõnes juhtivas tööportaalis juba avaldatud ja konkurss ei eelda kuulutuse avaldamise pikendamist, on hind kuulutuse maksumuse võrra väiksem.

Värbamisprojekti raames võib klient tööle võtta ka rohkem kui ühe kandidaadi – sellest hind ei muutu.

 

Tasulised lisavõimalused

 • Näost-näkku intervjuud
 • Erialase kompetentsi tuvastamine (testid, ülesanded – mitte küll kõigis tegevusalades)
 • Isiksuseprofiili testid
 • Taustauuringud täiendavate kandidaatide osas

Olete huvitatud või tekkis lisaküsimusi? Võtke julgelt ühendust!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Töökäsi napib?

Telli värbamisteenus, saad ajud kauba peale!

Kontakteerun

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!