MÜÜGIJUHT

KÜTTE- JA VENTILATSIOONILAHENDUSTE PROJEKTEERIJA

OSTU- JA TEHNIKAMÜÜGI ASSISTENT

TEHNOÜLEVAATAJA PÄRNUSSE

DOKUMENDIHALDUR-JUHIABI

PLANEERIJA

MÜÜGITEHNOLOOG

HOOLDUSTEHNIK

TALLINNA JA HARJUMAA MÜÜGIJUHT

HOOLDUSTEHNIK

SOOJAVARUSTUSE PROJEKTEERIJA

PROTSESSIINSENER

Ajud ja Käed Lahendused