Uue töötajaga töösuhtes kokkuleppimine

Uue töötajaga töösuhtes kokkuleppimine ning temaga töösuhte alustamine on üks kriitilisema tähtsusega lõike töötaja värbamisel, millele, mulle tundub, pööratakse liiga vähe tähelepanu. …

Põhilised vead töökuulutustes

Käesolevas postituses käsitlen põhilisi puudusi ja vajakajäämisi töökuulutustes. Töökuulutustes, mis määravad selle kui paljudele täitmist vajav töökoht huvi pakub, ehk mõju kandideerijate …

Millises olukorras kasutada grupivestlust?

Üheks soovituseks on teha seda siis kui kandideerijaid on palju.Leian, et see ei tohi olla grupivestluse kasutamise esmane kriteerium, ehkki kandidaatide paljusus …

Värbamine süveneva tööjõu defitsiidi tingimustes

Juhul, kui jätkub senine majanduskasv jätkuvad ja süvenevad tööjõuturul järgmised tendentsid: teravneb konkurents vajalike oskuste ja teadmistega tööjõule; väheneb töövõtjate tööpakkumistele reageerimise …

Kuidas värvata kindlamalt

Tänases tööturu olukorras, kus töötuse määr on viimase 20 aasta madalaim, jäädes alla 5% on töötajate värbamine muutunud ühe suuremaks väljakutseks ning …

Mis iseloomustab head müügimeest?*

*Antud mõiste alla kuuluvad ka müügitööga tegelevad naissoo esindajad. Olles aastaid aktiivse müügitööga erinevate teenuste müügil, intensiivsuse ja eduga tegelenud, tundund huvi …

TÖÖPAKKUMISTEST – MIKS JA KUIDAS? (vol. 3)

Seekord tööpakkumise järgmisest paarist olulisest lõigust: nõudmistest kandidaadile ja ettevõtte poolt pakutavast. Nõudmised kandidaadile ehk valikukriteeriumid See on rubriik, kus nii mõnedki …

TÖÖPAKKUMISTEST – MIKS JA KUIDAS? (vol. 2)

Käesolevas kirjutises käsitlen põhjalikumalt klassikalise struktureeritud-liigendatud ülesehitusega tööpakkumisi, nende eri osasid ehk rubriike ning levinud taunitavaid praktikaid. Ühtlasi üritan nõu anda ämbrikolistamise …

TÖÖPAKKUMISTEST – MIKS JA MILLEKS? (vol. 1)

Ehkki sellest, kuidas koostada (müüvat, atraktiivset, löövat jne.) tööpakkumist, on üksjagu kirjutatud, otsustasin selles teemas oma hinnangul üsna pika-ajalist kogemust omavana ning …

Ajud ja Käed Lahendused