TEHNILINE VALIK

Tehniline valik on paslik lahendus värbamisele, kus töötaja sobivuse aluseks on pigem teatud erialane või sarnane töökogemus, ehk mitte niivõrd isiksuslikud aspektid ning kui samale tööle vajatakse rohkem kui üht töötajat.

Teenuse sisu/tegevused

 • Vakantse ametikoha üksikasjade ja sobiva kandidaadi profiili täpsustamine
 • Toimiva tööpakkumise koostamine ja kooskõlastamine
 • Tööpakkumise avaldamine (kuni kuu) ühes Eesti kahest suurimast tööportaalist ja/või mõnes muus kanalis
 • Vajadusel online tööpakkumisele kandideerijate eelselektsiooniks asjakohaste küsimuste või muu ülesande lisamine
 • Profiilile vastavate kandidaatide otsing andmebaasidest ja neile kandideerimiskutsega tööpakkumise saatmine
 • Kandideerijatele ja huvilistele ametikoha ning konkursi seisu kohta info andmine
 • Kandideerijate info ja CV-de läbivaatamine ning sobivusgruppideks jagamine
 • Telefoni või Skype intervjuud profiililt potentsiaalsete kandidaatidega motivatsiooni, erialase baaskompetentsi ja suhtlemisomaduste tuvastamiseks
 • Tööandja ja töökoha promotsioon
 • Konkursist ja värbamise seisust ülevaate andmine
 • Parimaks hinnatud kandidaatide info esitamine koos intervjuu põhise hinnanguga
 • Soovi korral kliendi jaoks lõpp-valiku kandidaatide intervjuuaegade kokkuleppimine
 • Kandidaatide teavitamine konkursi seisust ja nende staatusest konkursil
 • Äraütlemiskirjade saatmine

Kestus

Vastavalt sobiva inimese leidmise tõenäosusele, konkursi kulgemisele ning vakantse ametikoha täitmise pakilisusele harilikult 3…5 nädalat.

Kestust mõjutavad tegurid:

 • tööjõuturu seis
 • tööpakkumise/töökoha atraktiivsus
 • värbamistoimingute mahud
 • tellija ja teenuseosutaja vaheline info edastamise operatiivsus ning ammendavus.

Hind ja tasumine

850 € +km. Tasumine toimub koostöö kokkuleppimisel. Täiendavad toimingud ja teenused (n testid) erikokkuleppel.

Juhul, kui tööpakkumine on mõnes juhtivas tööportaalis juba avaldatud ja konkurss ei eelda kuulutuse avaldamise pikendamist, on hind kuulutuse maksumuse võrra väiksem.

Värbamisprojekti raames võib klient tööle võtta ka rohkem kui ühe kandidaadi – sellest hind ei muutu.

Tasulised lisavõimalused

 • Näost-näkku intervjuud
 • Erialase kompetentsi tuvastamine (testid, ülesanded – mitte küll kõigis tegevusalades)
 • Isiksuseprofiili testid
 • Varasemate tööandjate tagaside uurimine
 • Taustauuringud täiendavate kandidaatide osas

Olete huvitatud või tekkis lisaküsimusi? Võtke julgelt ühendust!

Töökäsi napib?

Telli värbamisteenus, saad ajud kauba peale!

Kontakteerun

Ajud ja Käed Lahendused