SIHTOTSING

Sihtotsing sobib töötaja diskreetseks värbamiseks, näiteks juhul kui sellega ei soovita jääda silma oma konkurentidele või ei soovita seda oma personali silmas pidades.

Samuti on sihtotsing asjakohane kui senised avalikud konkursid ametikoha täitmiseks ei ole tulemust toonud või töötaja leidmiseks sobib pikem ajaline raam.

Teenuse sisu/tegevused

 • Tööandja organisatsiooniga tutvumine, täitmisele tuleva ametikoha üksikasjade (nagu tööülesanded, kohustused, vastutus, õigused, alluvussuhe jms) täpsustamine
 • Koostöös kliendiga sobiva kandidaadi põhjaliku ametiprofiili koostamine, võtmekompetentside kaardistamine
 • Otsepakkumisena saadetava tööpakkumise koostamine ja kooskõlastamine
 • Vastavalt otsinguspetsiifikale ja vajadusele teenuseosutaja egiidi all (ilma tööandja rekvisiitideta) tööpakkumise avaldamine valitud kanalites (harilikult ühes või kahes Eesti suurimates tööportaalides)
 • Profiilile vastavate kandidaatide otsing andmebaasidest ning võrgustikest
 • Leitud kandidaatide töökoha vahetuse valmiduse uurimine ja tööpakkumise esitamine otsekontakteerumisel telefonitsi ja meilitsi
 • Potentsiaalselt sobivatele inimestele tööandja ja tööpakkumise promotsioon
 • Asjast huvitatud kandidaatidega näost-näkku intervjuud erialase kompetentsi, isikuomaduste ja motivatsiooni tuvastamiseks
 • Värbamisprojektis osalejatele ja huvilistele ametikoha ning konkursi seisu kohta info andmine rikkumata kokkulepitud diskreetsust
 • Parimaks hinnatud kandidaatide info esitamine koos kommentaaride ja soovitustega
 • Soovi korral kliendi jaoks lõpp-valiku kandidaatide intervjuuaegade kokkuleppimine
 • Vastavalt eelnevale kokkuleppele osalemine kliendi poolsetel vestlusel kandidaatidega
 • Taustauuring kuni 3-le lõpp-valiku kandidaadile
 • Protsessi venimisel värbamisprojektis osalejate teavitamine värbamise seisust ja nende staatusest selles
 • Suuline tagasiside mittevalituksosutunud lõpp-valiku kandidaatidele
 • Äraütlemiskirjade saatmine

Kestus

Vastavalt vajatava töötaja n-ö defitsiitsusele ning vakantse ametikoha täitmise pakilisusele võib kestus varieeruda suhteliselt suurtes piirides alates 3-st nädalast kuni paari kuuni.

Kestus sõltub ennekõike tööturu seisust, töökoha ja pakkumise atraktiivsusest ning pakutavate tingimuste ja hüvede  konkurentsivõimelisusest huvipakkuva profiiliga töötajate jaoks.

Hind ja tasumine

Hind on projektipõhine olenedes mitmetest aspektidest ja komponentidest nagu vajatava töötaja profiil, tööturu seis antud profiiliga töötajate osas, nõudmised persoonile jne ning tema leidmiseks-värbamiseks tehtavad toimingud.

Sõltuvalt positsioonist, ehk soovitud töötaja leidmise ja värbamise keerukusest, jääb maksumus üldjuhul vahemikku 1500…3000 €-ni +km.

Tasumine toimub kahes osas: 1/3 kuni 1/2 koostöö alustamisel, ülejäänud väljavalitud kandidaadiga töösuhtes kokkuleppimisel.

Täiendavad toimingud ja teenused (n testid, erialaste teadmiste kontroll) erikokkuleppel.

Värbamisprojekti raames võib klient tööle võtta ka rohkem kui ühe inimese – sellest hind ei muutu.

Tasulised lisavõimalused

 • Erialase kompetentsi tuvastamine (testid, ülesanded – mitte küll kõigis tegevusalades)
 • Isiksuseprofiili testid
 • Sobivusgarantii (4 kuud)

Kui kirjeldatud teenus on lähim sobivaimale, aga pole siiski päris see, kirjuta alla kommentaari kasti milline oleks sobiv lahendus või kontakteeru selles osas otse.

Comments are closed.

Vajad ajusid?

Telli värbamisteenus, saad töökäed kauba peale!

Kontakteerun

Ajud ja Käed Lahendused