Teenused

Aktuaalne!

Hetke seisuga toimuvad vestlused kandidaatidega näost-näkku kasutades ettevaatusabinõusid nagu füüsilise kontakti vältimine ning distantsi hoidmine, näomaski ja desinfitseerimisvahendite kasutus.

Vastavalt koroonaviiruse levikule ning võimalikele piirangutele riigis võivad töövestlused kandidaatidega toimuda elektroonilisi sidevahendeid ja kanaleid (Skype, Google Hangout’s, Microsoft Team, Zoom) kasutades.

Erialaste ja isiksuslike kompetentside kaardistamiseks on kasutusel online küsimustikud ja kirjalikud ülesanded. Hinnatavad küsimustikud katavad valdkondi nagu: produktiivsus, müügikompetents, raamatupidamisalased teadmised, spetsiifiline insenertehniline kompetents, loogiline mõtlemine ja inglise keele oskus. Erialakompetentsiküsimustike valik on jooksvas täiendamises.

Paketeeritud värbamislahendused

Nooled

Suund: põhjalikum – suurem vastutus – kallim

VÄRBAMISE HALDAMINE

Sobivus/kohasus Värbamise haldamine on sobiv lahendus näiteks harva värbavale piiratud rahaliste võimalustega väike-ettevõttele, kus puudub edukaks värbamise läbiviimiseks vajalike teadmiste ja oskustega töötaja või kui põhitegevuste kõrval kõige muuga tegelemiseks aega napib. Aga ka eeldatavalt suuremahuliste konkursside puhul (sekretär, assistent jms.). Mõistlik valik. Teenuse sisu/tegevused Vakantse ametikoha üksikasjade ja sobiva …

Vaatan lähemalt

TEHNILINE OTSING

Sobivus/kohasus Tehniline otsing on sobiv lahendus oma põhitöö ja muude ülesannetega piisavalt hõivatud tööandjale töötaja-spetsialisti värbamiseks, kus soovitud tulemuse saavutamiseks ei pruugi piisata vaid kuulutamisest ning õige valiku tegemist aitavad kindlustada protsessis kogutav ja loodav lisainfo ning värbaja hinnang. Teenuse sisu/tegevused Vakantse ametikoha üksikasjade ja sobiva kandidaadi profiili täpsustamine Toimiva …

Vaatan lähemalt

SIHTOTSING

Sobivus/kohasus Sihtotsing sobib töötaja diskreetseks värbamiseks, näiteks juhul kui sellega ei soovita jääda silma oma konkurentidele või ei soovita seda oma personali silmas pidades. Samuti on sihtotsing asjakohane kui senised avalikud konkursid ametikoha täitmiseks ei ole tulemust toonud või töötaja leidmiseks sobib pikem ajaline raam. Teenuse sisu/tegevused Tööandja organisatsiooniga tutvumine, …

Vaatan lähemalt

TÄISVALIK

Sobivus/kohasus Täisvalik on sobiv lahendus võtmepositsiooni (juht, keskastmejuht, spetsialist, aga ka müügiinimene) täitmiseks, kus pealiskaudsus, kiirustamine ja läbimõtlematus võivad valusalt kätte maksta nii saamata jäänud tuluna ja kui ka otsese kahju näol läbi töötaja ebakompetentsuse, ebaususe jms. Samuti kulutustena uuele värbamisele, väljaõppesse ning sisselamisprogrammi. Ehkki kogu investeering värbamisse on suurem kui …

Vaatan lähemalt


Ei tea millist teenust valida?

/Tulekul/ Vasta 5 küsimusele ja loo selgus võimalikus sobida võivas teenuses!


Aga ikkagi – miks üldse välist värbamisabi kasutada?

Miks kasutada värbamisteenust?

Mistahes tegevuse üle otsustamisel on kõige olulisem ja esmasem küsimus – MIKS? Nii ka põhjuste osas miks kasutada välist värbamisabi. Miks siis seda teha kui saab ju ka oma töötajate, tuttavate ja sõprade ringis sõna ringi käima lasta, ise kuulutuse välja panna või Töötukassa poole pöörduda? Esiteks – kontaktidering. N-ö oma inimeste …

Loen edasi

Värbamise rahaline aspekt

Oletame, et teil on vaja tööle võtta töötaja ametikohale mille kuupalgaks olete planeerinud 1200 € neto, mis teeb palgafondiks 1959 € (vaata ja katseta palgakalkulaatoris). Oletame, et tegu on mõõdetavat tulu loova ametikohaga, näiteks müügiesindajaga, kelle palgafond moodustab antud palganumbri juures 30% tema genereeritavast käibest. Genereeritud käibeks kuus seega 6523 €. …

Loen edasi

Klauslid

Värbamisalasest koostööst

B&H Solutions privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemise põhimõtted

Ajud ja Käed Lahendused