Teenused

Aktuaalne!

Vestlused kandidaatidega toimuvad näost-näkku kasutades vajalikul määral ettevaatusabinõusid.

Vastavalt koroonaviiruse levikule ning võimalikele piirangutele riigis võivad töövestlused kandidaatidega toimuda elektroonilisi sidevahendeid ja kanaleid (Skype, Google Hangout’s, Microsoft Team, Zoom) kasutades.

Erialaste ja isiksuslike kompetentside kaardistamiseks on kasutusel online küsimustikud ja kirjalikud ülesanded. Hinnatavad küsimustikud katavad valdkondi nagu: produktiivsus, müügikompetents, raamatupidamisalased teadmised, spetsiifiline insenertehniline kompetents, loogiline mõtlemine ja inglise keele oskus. Erialakompetentsiküsimustike valik on jooksvas täiendamises.

Paketeeritud värbamislahendused

Nooled

Suund: põhjalikum – suurem vastutus – kallim

VÄRBAMISE HALDAMINE

Värbamise haldamine on sobiv lahendus piiratud rahaliste võimalustega väike-ettevõttele, kus puudub edukaks värbamise läbiviimiseks vajalike teadmiste ja oskustega töötaja või kui põhitegevuste kõrval kõige muuga tegelemiseks aega napib. Aga ka eeldatavalt suuremahuliste konkursside puhul (sekretär, assistent jms.), kus värbajalt ei eeldata otsest parimate väljaselgitamist. Teenuse sisu/tegevused Vakantse ametikoha üksikasjade ja …

Vaatan lähemalt

TEHNILINE OTSING

Tehniline otsing on paslik lahendus töökoha täitmiseks, kus töötaja sobivuse aluseks on pigem kitsas erialane või sarnane töökogemus, ehk mitte niivõrd isiksuslikud aspektid, ja eriti juhul kui selliseid vakantse on mitu. Teenuse sisu/tegevused Vakantse ametikoha üksikasjade ja sobiva kandidaadi profiili täpsustamine Toimiva tööpakkumise koostamine ja kooskõlastamine Tööpakkumise avaldamine (kuni kuu) …

Vaatan lähemalt

SIHTOTSING

Sihtotsing sobib töötaja diskreetseks värbamiseks, näiteks juhul kui sellega ei soovita jääda silma oma konkurentidele või ei soovita seda oma personali silmas pidades. Samuti on sihtotsing asjakohane kui senised avalikud konkursid ametikoha täitmiseks ei ole tulemust toonud või töötaja leidmiseks sobib pikem ajaline raam. Teenuse sisu/tegevused Tööandja organisatsiooniga tutvumine, täitmisele …

Vaatan lähemalt

TÄISVALIK

Täisvalik on sobiv lahendus võtmepositsiooni (juht, keskastmejuht, spetsialist, aga ka müügiinimene) täitmiseks, kus pealiskaudsus, kiirustamine ja läbimõtlematus võivad valusalt kätte maksta nii saamata jäänud tuluna ja kui ka otsese kahju näol läbi töötaja ebakompetentsuse, ebaususe jms. Samuti kulutustena uuele värbamisele, väljaõppesse ning sisselamisprogrammi. Ehkki kogu investeering värbamisse on suurem kui näiteks …

Vaatan lähemalt


Ei tea millist teenust valida?

/Tulekul/ Vasta 5 küsimusele ja loo selgus võimalikus sobida võivas teenuses!


Aga ikkagi – miks üldse välist värbamisabi kasutada?

Miks kasutada värbamisteenust?

Mistahes tegevuse üle otsustamisel on kõige olulisem ja esmasem küsimus – MIKS? Nii ka põhjuste osas miks kasutada välist värbamisabi. Miks siis seda teha kui saab ju ka oma töötajate, tuttavate ja sõprade ringis sõna ringi käima lasta, ise kuulutuse välja panna või Töötukassa poole pöörduda? Esiteks – kontaktidering. N-ö oma inimeste …

Loen edasi

Värbamise rahaline aspekt

Oletame, et teil on vaja tööle võtta töötaja ametikohale mille kuupalgaks olete planeerinud 1200 € neto, mis teeb palgafondiks 1959 € (vaata ja katseta palgakalkulaatoris). Oletame, et tegu on mõõdetavat tulu loova ametikohaga, näiteks müügiesindajaga, kelle palgafond moodustab antud palganumbri juures 30% tema genereeritavast käibest. Genereeritud käibeks kuus seega 6523 €. …

Loen edasi

Klauslid

Värbamisalasest koostööst

B&H Solutions privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemise põhimõtted

Ajud ja Käed Lahendused