Värbamisalasest koostööst

On oluline teada ja arvestada tõsiasjaga, et töötaja värbamine ei ole kunagi pelgalt värbaja rida. See on alati koostöö. Koostöö, kas ettevõtte siseselt värbamisega tegeleva töötaja ja otsustajate/juhtkonna vahel või välise värbaja ja organisatsiooni juhtkonna ning teiste ametikoha täitmise üle otsustajate vahel.

Värbamisteenuse õnnestumise, ehk sobiva(te) töötaja(te) leidmise-värbamise eelduseks on konstruktiivne koostöö, mis seisneb mõlema osapoole poolt värbamise õnnestumise seisukohalt olulise info operatiivses edastamises/vahendamises,  koostööpartneri soovide, taotluste mõistmises, soovitud tulemuse saavutamisele suunatud tegevuse toetamises, aga ka värbamist pärssida võivate tõsiasjade arvestamises ja mõistmises. Pooled teevad koostööd parima võimaliku tulemuse saavutamiseks.

 

Kliendi võimalused ja õigused

  • Esitada päringuid konkursi/värbamise seisu, kandidaatide, tehtud ja tegemisel tegevuste kohta;
  • esitada ettepanekuid konkursi ja seda mõjutavate sisendite tõhustamiseks, täiendamiseks, muutmiseks;
  • esitada lisatellimusi käimasoleva värbamisprojekti kohta ja uute projektide näol.

 

Kliendi kohustused

Teavitada Teenuseosutajat esimesel võimalusel muutustest seoses värbamisprojekti objektiks oleva töökohaga nagu ametikoha täitmisest loobumine, täitmise võimatus, selle täitmine ettevõtte siseselt, ametikoha täitmine inimesega väljastpoolt värbamisprojekti jne. Samuti värbamisprojekti alguses kokkulepitud (värbamisteenuse osutajale teavitatud) töötajatele pakutavate tingimuste (nagu töötasu, töö sisu, tööaeg, tööasukoht jne.)  muutumisest, eriti kui tingimusi on muudetud töötajale ebasoodsamas suunas.

 

Teenuseosutaja lubadus ja garantii

  • Teenuseosutaja teeb mõistlikke pingutusi, rakendades parimal viisil oma teadmiseid ja oskusi soovitud tulemuse saavutamiseks, ehk ametikoha täitmiseks sobivaima töötajaga kokkulepitud ajalistes raamides;
  • Teenuseosutaja kohustub mitte tegema uusi tööpakkumisi ja ettepanekuid läbi teenuse osutamise värvatud/paigutatud töötajatele tema uue töösuhte kestel kliendiga.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ajud ja Käed Lahendused