Värbamise rahaline aspekt

Eurod

Oletame, et teil on vaja tööle võtta töötaja ametikohale mille kuupalgaks olete planeerinud 1200 € neto, mis teeb palgafondiks 1959 € (vaata ja katseta palgakalkulaatoris).

Oletame, et tegu on mõõdetavat tulu loova ametikohaga, näiteks müügiesindajaga, kelle palgafond moodustab antud palganumbri juures 30% tema genereeritavast käibest. Genereeritud käibeks kuus seega 6523 €.

Otsesed kulud

Juhul, kui oma tutvusring ja sõna levitamine ei ole sobiva töötaja leidmiseks piisavad või pole eos mõttekas, tekib vajadus tööturu laiemaks haardeks, ehk töökuulutuse avaldamiseks mõnes arvestatava külastatavusega tasulises kanalis (ajaleht, spetsiaalne töövahendusportaal või muu meediakanal).

Vastava kulu suurusjärgud:

Oletame, et tegemist on olulise ametikoha ja väärtust loova töötajaga, kelle oodatav käive ei piirdu eelpool toodud 6523 € kuus, vaid võiks/peaks küündima pigem 15 000 € kanti ja rohkemgi. Kuulutamine kahes eelnimetatud kanalis kokku: 1116 € (koos km-ga).

Aga see ei ole veel kõik! Asjaga on vaja ka aktiivselt ja süsteemselt tegeleda, et investeering soovitud tulemuse tooks.

Stsenaarium A – värbamise viib läbi omanik/juhataja

Ütleme, et värbamist ise läbiviiva juhatuse liikme töötasu on mõõdukas 1500 € neto, mis teeb palgafondi suuruseks 2504 € (ei sisalda töötukindlustusmakseid). Eeldades, et värbamisele kulub veerand (1/4) tööajast, kujuneb vastavaks kulunumbriks 626 eurot.

Loomulikult võib ettevõtte juht ka ise värbamise läbi viia, eriti kui on aega, vastavaid teadmisi ja kogemusi ning tahtmist, või… kui ettevõtte rahalised võimalused on piiratud (misjuhul vaevalt ka suurelt ja nähtavalt kuulutamine võimalik on). Aga kas see on kokkuvõttes ikkagi mõistlik?

Kas tulusam ja mõistlikum ei oleks vastavat aega ja energiat kulutada ettevõtte arendamiseks: turundamiseks, kliendisuhete loomiseks ja arendamiseks, muude pakiliste ülesannete lahendamisele või kasvõi oma juhtumis- või erialaste teadmiste täiendamisele ning enesearengule?

Milleks kulutada seda tegevusele milles vastava ala spetsialist võiks luua paremat väärtust?

Mis moodustavad värbamise ajakulu?

Vastavaid tegevusi on mitmeid. Need nõuavad arvestatava aja, süüvimist, teadmisi, täpsust, tähelepanu, süsteemsust ja kannatlikkust. Need on:

 • CV-de ja sooviavalduste läbivaatamine;
 • kandidaatide eelsektsioon – esmane vastavusfiltreering;
 • potentsiaalselt sobivate kandidaatidega kohtumiste kokkuleppimine;
 • töökoha vastu huvi tundvatele inimestele täiendava info andmine;
 • värbamistegevuste valik ja väljatöötamine – sh intervjuu koostamine;
 • kandidaatide intervjueerimine;
 • vajadusel lisategevused kompetentsi hindamiseks;
 • võib esineda vajadus ka kandidaatide isikuomaduste täiendavaks testimiseks;
 • lõpp-valiku kandidaatide tausta-uuringud (varasemate tööandjate küsitlemine);
 • kandidaatide vastavuse ja sobivuse hindamine;
 • ebasobivatele, ehk välja praagitutele äraütlemise koostamine ja saatmine (hea tööandja põhjendab lõpp-valiku-kandidaadile ka väljalangemise põhjuseid);
 • protsessis osalevate kandidaatide teavitamine konkursi seisust kui asi viibib.

Stsenaarium B – värbamiste läbiviimisega tegeleb personalijuht/-spetsialist

Oletame, et kuna ettevõtte uute töötajate värbamisvajadus on pigem suur (näiteks vähemalt 10 korral aastas) ja ettevõte ei saa lubada luksust, et värbamistoimingutega tegelevad teiste töökohustustega töötajad (juhid, osakonna- või valdkonnajuhid) ning värbamiskvaliteediga riskimisega, otsustakse tööle võtta personalitöötaja.

Oletame, et vastava personalitöötaja (n. personalispetsialist) töötasuks on planeeritud 1000 € neto. See teeb palgafondina kuu kohta 1561 € ning aasta peale 18 737 €

Personalijuhi positsiooni puhul on need numbrid suuremadki.

Siinkohal tuleb arvestada ka kaudsete isikupõhiste riskidega milleks on töötaja haigestumine, lapsepuhkusele jäämine jne.

Tööandja omal käel värbamise koondkulud

Uue töötaja värbamine on paratamatult seotud kulutustega, iseküsimus on kui suureks moodustub kogu vastav kulu (nii otsesed kui kaudsed) ning kas see osutub väljaminekuks või investeeringuks.

Kulud omal käel värbamise korral eeltoodud näidete põhjal:

Stsenaarium A – värbamise viib läbi ettevõtte omanik/juhataja – otsesed tööpakkumise avaldamise kulud pluss oma tööaja rahaline vääring: 1742 € (1116 € paaris kanalis tööpakkumise avaldamine + 626 € enda tööjõu hind)

Stsenaarium B – värbamiste läbiviimisega tegeleb personalispetsialist – otsesed tööpakkumise avaldamise kulud pluss vastava spetsialisti palgafond: 2677 € (1116 € paaris kanalis tööpakkumise avaldamine + 1561 € spetsialisti kuu palgafond)

Riskid ja kaudsed kulud

Kui töötajate värbamise läbiviimiseks ei leidu piisavalt aega, teadmisi ja kogemusi või seda mõjutavad muud segavad asjaolud, võib juhtuda, et sobivat töötajat ei leitagi või tehakse vale valik ning kogu protsessi tuleb ikkagi otsast alustada.

Värbamistoimingute kordumisel korduvad ka sellega kaasnevad kulud uutele töökuulutustele, asjaga tegeleva töötaja tööjõukulud. Lisaks uue töötaja võimalikud väljaõpetamiskulud ning kaudne kulu töötaja puudumisel saamata jäänud tulude näol – seeläbi klientide ja turuosa kaotamaine.

Eeltoodud näite põhjal, kus 1200 € neto (palgafond 1959 €) müügitöötaja käive peaks olema vähemalt 6523 € kuus, kujuneb ettevõttel saamata jäänud tuluks 4 564 € kuu kohta (s.o. 6523 € müügimehe minimaalne käive -1959 € töötaja palgafond).

Lühidalt – päris kallis lõbu.

Omal käel värbamine vs värbamisteenuse sisse ostmine

Seega, valik on järgmine:

a) kas ise tehes kanda kulusid suurusjärgus alates 1700 € (otsesed kulutused värbamisele) kuni mitmetuhande euroni (sh koos lisakulutuste ja saamata jäänud tuluga) kui asi peaks liiva jooksma, või…

b) kasutada mõnd põhjalikumat värbamislahendust hinnaskaalas alates 820 € +km. (Tehniline otsing) või kuni uue töötaja katseaga katva garantiiga ning suuremas osas n-ö tühja maksmise riski maandava Täisvalikuni.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ajud ja Käed Lahendused