Värbamisteenuse rahaline aspekt

Oletame, et Teil on vaja tööle võtta töötaja ametikohale mille kuupalgaks olete planeerinud 1000 € neto, mis teeb palgafondiks 1561 € (vaata ja katseta palgakalkulaatoris).

Oletame, et tegu on mõõdetavat tulu loova ametikohaga, näiteks müügiesindajaga, kelle palgafond moodustab genereeritavast käibest sellise palganumbri puhul 30%. Selliste numbrite põhjal kujuneb tema poolt genereeritavaks käibeks kuus 5203 €.

 

Otsesed kulud

Juhul kui oma tutvusring ja sõna levitamine ei ole sobiva töötaja leidmiseks piisavad või pole eos mõttekas, tekib vajadus tööturu laiemaks haardeks, ehk töökuulutuse avaldamiseks mõnes kõrge külastatavusega tasulises kanalis (ajaleht, spetsiaalne töövahendusportaal või muu meediakanal).

Vastava kulu suurusjärgud:

Oletame, et tegemist on olulise ametikoha ja väärtust loova töötajaga, kelle oodatav käive ei piirdu eelpool mainitud 5203 € kuus, vaid võiks/peaks küündima pigem 15 000 € kanti ja rohkemgi. Kuulutamisele kahes eelnimetatud kanalis panustatakse kokku: 984 € (koos km-ga).

Aga see ei ole veel kõik! Asjaga on vaja ka aktiivselt ja süsteemselt tegeleda.

 

Stsenaarium A – värbamise viib läbi omanik/juhataja

Ütleme, et värbamist ise läbiviiva juhatuse liikme töötasu on mõõdukas 1500 € neto, mis teeb palgafondi suuruseks 2504 € (ei sisalda töötukindlustusmakseid). Eeldades, et värbamisele kulub veerand (1/4) tööajast, kujuneb vastavaks kulunumbriks 626 eurot.

Loomulikult võib ettevõtte juht ka ise värbamise läbi viia, eriti kui on aega, vastavaid teadmisi ja kogemusi ning tahtmist või… kui ettevõtte rahalised võimalused on piiratud (misjuhul vaevalt ka suurelt ja nähtavalt kuulutamine võimalik on), aga kas see on ikka mõistlik?

Kas tulusam ja mõistlikum ei oleks vastavat aega ja energiat kulutada ettevõtte arendamiseks: turundamiseks, kliendisuhete loomiseks ja arendamiseks, muude pakiliste ülesannete lahendamisele või kasvõi oma juhtumis- või erialaste teadmiste täiendamisele ning enesearengule?

Milleks kulutada seda toimingutele milles vastava ala tegija/teenuseosutaja võiks luua paremat väärtust?

 

Mis moodustavad värbamise ajakulu?

Praktikuna võin kinnitada, et vastavaid tegevusi on mitmeid. Need nõuavad arvestatava aja, süvenemist, teadmisi, täpsust, tähelepanu ja kannatlikkust. Need on:

  • CV-de ja sooviavalduste läbivaatamine,
  • kandidaatide eelsektsioon – sobivusgruppide jaotamine,
  • potentsiaalselt sobivate kandidaatidega kohtumiste kokkuleppimine,
  • kandidaatide intervjueerimine, selle põhjal sobivuse hindamine,
  • kokkuvõtete tegemine;
  • ebasobivatele ja väljalangenutele äraütlemise koostamine ja saatmine (hea tööandja põhjendab lõpp-valiku-kandidaadile ka väljalangemise põhjuseid);
  • protsessis osalevate kandidaatide teavitamine konkursi seisust kui asi viibib;
  • töökoha vastu huvi tundvatele inimestele täiendava info andmine;
  • lõpp-valiku kandidaatide tausta-uuringute tegemine,
  • võib esineda ka vajadus ka kandidaatide isikuomaduste täiendavaks testimiseks.

 

Stsenaarium B – värbamiste läbiviimisega tegeleb personalijuht/-spetsialist

Oletame, et kuna ettevõtte uute töötajate värbamisvajadus on pigem suur (näiteks vähemalt 6 või enamal korral aastas) ja ettevõte ei saa lubada luksust, et värbamistoimingutega tegelevad teiste töökohustustega töötajad (juhid, osakonna- või valdkonnajuhid) ning värbamiskvaliteediga riskimisega, otsustakse tööle võtta personalitöötaja.

Oletame, et vastava personalitöötaja (n. personalispetsialist) töötasuks on planeeritud 800 € neto. See teeb palgafondina kuu kohta 1214 € ning aasta peale 14 574 €

Personalijuhi positsiooni puhul on need numbrid suuremadki.

Siinkohal tuleb arvestada ka kaudsete isikupõhiste riskidega milleks on töötaja haigestumine, lapsepuhkusele jäämine jne.

 

Tööandja omal käel värbamise koondkulud

Uue töötaja värbamine on paratamatult seotud kulutustega, iseküsimus on kui suureks moodustub kogu vastav kulu (nii otsesed kui kaudsed) ning kas see osutub väljaminekuks või investeeringuks.

Kulud omal käel värbamise korral eeltoodud näidete põhjal:

Stsenaarium A – värbamise viib läbi ettevõtte omanik/juhataja puhul – otsesed tööpakkumise avaldamise kulud pluss oma tööaja rahaline vääring: 1610 € (984 € paaris kanalis tööpakkumise avaldamine +  626 € enda tööjõu hind)

Stsenaarium B – värbamiste läbiviimisega tegeleb personalispetsialist puhul – otsesed tööpakkumise avaldamise kulud pluss vastava spetsialisti palgafond: 2198 € (984 € paaris kanalis tööpakkumise avaldamine + 1214 € spetsialisti kuu palgafond)

 

Riskid ja kaudsed kulud

Kui töötajate värbamiseks ja valikuks ei leidu piisavalt aega, teadmisi ja kogemusi või seda mõjutavad muud segavad asjaolud, võib juhtuda, et sobivat töötajat ei leitagi või tehakse vale valik ning kogu protsessi tuleb ikkagi otsast alustada.

Värbamistoimingute kordumisel korduvad ka sellega kaasnevad kulud uutele töökuulutustele, asjaga tegeleva töötaja tööjõukulud. Lisaks uue töötaja võimalikud väljaõpetamiskulud  ning kaudne kulu töötaja puudumisel saamata jäänud tulude näol – seeläbi klientide ja turuosa kaotamaine.

Eeltoodud näite põhjal, kus 1000 € neto (palgafond 1561 €) müügitöötaja käive peaks olema vähemalt 5203 € kuus, kujuneb ettevõttel saamata jäänud tulu arvestuslikuks summaks 3642 € kuu kohta (5203 € müügimehe minimaalne  käive -1561 € töötaja palgafond).

Lühidalt, päris kallis lõbu.

 

Omal käel värbamine vs värbamisteenuse sisse ostmine

Seega, valik on järgmine:

a) kas ise tehes kanda vahetuid otseseid kulusid suurusjärgus 846 € (ühe online tööpakkumise avaldamine +veerand asjaga tegeleva juhi või ka muu töötaja palgafondist) kuni ca 3000 €-ni (või veelgi enam – olenevalt, kas kuulutus avaldatakse rohkem kui ühes kohas ja kas värbamisega tegelema on palgatud spetsiaalne töötaja) ja riskida kaasnevate kaudsete kuludega juhul kui asi peaks vett liiva jooksma või…

b) kasutada mõnd põhjalikumat värbamislahendust hinnaskaalas alates 818 € +km. (Tehniline otsing) kuni uue töötaja katseaga katva garantiiga ning suuremas osas n-ö tühja maksmise riski maandava Täisvalikuni.

<<Tagasi “Miks kasutada värbamisteenust?”

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!